Thai Asien

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 33 32 37 11.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Thai Asien
Cort Adelers Gade 2, 1058 København
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Thai Asien vid , men det finns en på: