BISTECCA - Italian Bistro & Steak

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 79427900.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
BISTECCA - Italian Bistro & Steak
Fiskergade 2, 7100 Vejle
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos BISTECCA - Italian Bistro & Steak vid , men det finns en på: