Edvalls Guld

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 0708410192.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Edvalls Guld
Storgatan 28, 85230 Sundsvall
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Edvalls Guld vid , men det finns en på: