Cafe Ulla Terkelsen

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 98158000.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Cafe Ulla Terkelsen
Kastetvej 36, 9000 Aalborg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Cafe Ulla Terkelsen vid , men det finns en på: