Restaurant Fabio

כמה אורחים?
1234
5678
יותר מ8 אנשים. יש להתקשר ל+4535379977.
Back
בטל הזמנה
מקום
Restaurant Fabio
Falkoner Alle 56, 2000 Frederiksberg
טלפון נייד
נדרש
Back
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
Back
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בRestaurant Fabio ב אבל יש שולחן פנוי ב: