Restaurant Fabio

Hvor mange gjester ?
1234
5678
Mer enn 8 pers. ring +4535379977.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Restaurant Fabio
Falkoner Alle 56, 2000 Frederiksberg
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Restaurant Fabio kl. , men det er det hos: