Restaurant Fabio

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring +4535379977.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurant Fabio
Falkoner Alle 56, 2000 Frederiksberg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurant Fabio vid , men det finns en på: