Barsac

כמה אורחים?
123
456
יותר מ6 אנשים. יש ליצור קשר בinfo@barsac.nu.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Barsac
Viktoriagatan 8, 41125 Göteborg
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בBarsac ב אבל יש שולחן פנוי ב: