Barsac

Hur många gäster?
123
456
Mer än 6 pers. skriv till info@barsac.nu.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Barsac
Viktoriagatan 8, 41125 Göteborg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Barsac vid , men det finns en på: