Floras Café

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 33230902.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Floras Café
Vesterbrogade 16, 1620 København V
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Floras Café vid , men det finns en på: