Cafe G

Hvor mange gjester ?
1234
5678
Mer enn 8 pers. ring 33117010.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Cafe G
Kejsergade 2, 1155 Kbh K.
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Cafe G kl. , men det er det hos: