Cafe G

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 33117010.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Cafe G
Kejsergade 2, 1155 Kbh K.
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Cafe G vid , men det finns en på: