Storico Spaghetteria

Hur många gäster?
6789
101112
Mer än 12 pers. ring 714-258-8817.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Storico Spaghetteria
405 El Camino Real, 92780 Tustin
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Storico Spaghetteria vid , men det finns en på: