Molotov Bar

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 53377633.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Molotov Bar
Gråbrødre Plads 4 St. Tv., 5000 Odense C
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Molotov Bar vid , men det finns en på: