Restaurant Ankaracity

Hvor mange gjester ?
1234
5678
Mer enn 8 pers. ring 33151915.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Restaurant Ankaracity
Krystalgade 8-10, 1172 København K.
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Restaurant Ankaracity kl. , men det er det hos: