Restaurant Ankaracity

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 33151915.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurant Ankaracity
Krystalgade 8-10, 1172 København K.
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurant Ankaracity vid , men det finns en på: