Jægerhuset

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 45410447.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Jægerhuset
Dronninggårds Allé 126A, 2840 Holte
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Jægerhuset vid , men det finns en på: