Sjöbaren Lorensberg

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 0317303241.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Sjöbaren Lorensberg
Lorensbergsgatan 14, 41136 Göteborg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Sjöbaren Lorensberg vid , men det finns en på: