Spisestedet Sarfalik

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring +299 34 80 00.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Spisestedet Sarfalik
Hotel Hans Egede, 3900 Nuuk
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Spisestedet Sarfalik vid , men det finns en på: