Restaurang Postgatan

בחירת סוג
הזמנה
כמה אורחים?
1234
5678
יותר מ8 אנשים. יש להתקשר ל0480 40 86 90.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Restaurang Postgatan
Postgatan 5, 392 33 Kalmar
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בRestaurang Postgatan ב אבל יש שולחן פנוי ב: