Cafe Kaleidoskop

Välj typ
Boka
Boka
Boka
Hur många gäster?
23456
78910
Mer än 10 pers. skriv till cafekaleidoskop@gmail.com.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Cafe Kaleidoskop
Peter Bangs Vej 108, 2000 Frederiksberg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Cafe Kaleidoskop vid , men det finns en på: