Brede Spisehus

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 45855457.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Brede Spisehus
I.C. Modewegs Vej, 2800 Kgs. Lyngby
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Brede Spisehus vid , men det finns en på: