Sushi V

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 44588688.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Sushi V
Banetoften 30, 2750 Ballerup
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Sushi V vid , men det finns en på: