Izumi Østerbro

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 36 49 33 33.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Izumi Østerbro
Strandvejen 59, 2100 København
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Izumi Østerbro vid , men det finns en på: