Sjöbaren Haga

בחירת סוג
הזמנה
כמה אורחים?
1234
5678
יותר מ8 אנשים. יש להתקשר ל0317303243.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Sjöbaren Haga
haga nygata 25, 41301 göteborg
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בSjöbaren Haga ב אבל יש שולחן פנוי ב: