Café Chaplin

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 70 70 15 48.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Café Chaplin
Kampergade 3, 3000 Helsingør
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Café Chaplin vid , men det finns en på: