Quai

Hur många gäster?
2345
678
Mer än 8 pers. skriv till info@quai.se.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Quai
Periskopvägen 6, 181 55 Lidingö
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Quai vid , men det finns en på: