Cafe 3kanten

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 54864040.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Cafe 3kanten
Slotsbryggen 24, 4800 Nykøbing Falster
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Cafe 3kanten vid , men det finns en på: