Genner Hoel Pandekagehus

Hur många gäster?
23456
78910
Mer än 10 pers. ring 74698927.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Genner Hoel Pandekagehus
Haderslevvej 464, 6200 Aabenraa
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Genner Hoel Pandekagehus vid , men det finns en på: