Restaurant Applaus

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 71728181.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurant Applaus
Ved stranden 9a st, 9000 Aalborg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurant Applaus vid , men det finns en på: