Piccolina

Hur många gäster?
234
567
Mer än 7 pers. ring 27397819.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Piccolina
Skolegyde 8, 8000 Århus
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Piccolina vid , men det finns en på: