UBN

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. skriv till odense@ubnone.dk.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
UBN
Asylgade 3, 5000 Odense C
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos UBN vid , men det finns en på: