L'ardoise

Hur många gäster?
123
456
Mer än 6 pers. skriv till pierre@lardoise.no.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
L'ardoise
theresesgate 20, 0168 Oslo
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos L'ardoise vid , men det finns en på: