Dalle Valle, City 2

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring +45 43 99 00 86.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Dalle Valle, City 2
Hveen Blvd. 2, 2630 Taastrup
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Dalle Valle, City 2 vid , men det finns en på: