Jenko's

Hvor mange gjester ?
1234
5678
Mer enn 8 pers. ring 01952 617 997.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Jenko's
Compasses Inn, 72 Beveley Road, TF2 6SD Oakengates, Telford
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Jenko's kl. , men det er det hos: