Jenko's

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 01952 617 997.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Jenko's
Compasses Inn, 72 Beveley Road, TF2 6SD Oakengates, Telford
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Jenko's vid , men det finns en på: