A Hereford Beefstouw, Skovshoved Hotel

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 39 64 00 69.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
A Hereford Beefstouw, Skovshoved Hotel
Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos A Hereford Beefstouw, Skovshoved Hotel vid , men det finns en på: