Taormina

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. skriv till reservation@taormina.dk.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Taormina
Slagelsegade 24, 2100 København Ø
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Taormina vid , men det finns en på: