Restaurant Nyhavn 17

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 33125419.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurant Nyhavn 17
Nyhavn 17, 1051 København K
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurant Nyhavn 17 vid , men det finns en på: