Ristorante Nuova Italia

כמה אורחים?
12345
678910
יותר מ10 אנשים. יש להתקשר ל+45 36 72 81 29.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Ristorante Nuova Italia
Tårnvej 215, 2610 Rødovre
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בRistorante Nuova Italia ב אבל יש שולחן פנוי ב: