A Hereford Beefstouw, Kolding

Hvor mange gjester ?
1234
5678
Mer enn 8 pers. ring 75 52 00 87.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
A Hereford Beefstouw, Kolding
Helligkorsgade 20, 6000 Kolding
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos A Hereford Beefstouw, Kolding kl. , men det er det hos: