A Hereford Beefstouw, Kolding

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 75 52 00 87.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
A Hereford Beefstouw, Kolding
Helligkorsgade 20, 6000 Kolding
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos A Hereford Beefstouw, Kolding vid , men det finns en på: