Koii

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 32212110.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Koii
Jægersborg allé 16, 2920 Charlottenlund
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Koii vid , men det finns en på: