Hamnkrogen Vaxholm

בחירת סוג
הזמנה
הזמנה
הזמנה
הזמנה
הזמנה
כמה אורחים?
1234
5678
יותר מ8 אנשים. יש להתקשר ל0854132039.
חזרה
בטל הזמנה
מקום
Hamnkrogen Vaxholm
Söderhamnen 10, 185 31 Vaxholm
טלפון נייד
נדרש
חזרה
ההזמנה מבוטלת

ביטלנו את ההזמנה. מקוים לראותכם בפעם אחרת
חזרה
בחירת מסעדה
אין שולחנות פנויים בHamnkrogen Vaxholm ב אבל יש שולחן פנוי ב: