Texas Longhorn Falun

Hvor mange gjester ?
1234
5678
Mer enn 8 pers. ring 0735764568.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Texas Longhorn Falun
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Texas Longhorn Falun kl. , men det er det hos: