Cafe Sorgenfri

Hur många gäster?
2345
678
Mer än 8 pers. ring 33 11 58 80.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Cafe Sorgenfri
Brolæggerstræde 8, 1211 København K
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Cafe Sorgenfri vid , men det finns en på: