Matsalen Visby

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. skriv till matsalen@strandhotel.se.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Matsalen Visby
Strandgatan 34, 62156 Visby
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Matsalen Visby vid , men det finns en på: