Hot Pot Republic

Hur många gäster?
23456
78910
Mer än 10 pers. ring 93863888.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Hot Pot Republic
Vesterbrogade 146, 1620 København V
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Hot Pot Republic vid , men det finns en på: