Hooked Vesterbro

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 30708923.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Hooked Vesterbro
Halmtorvet 34, 1700 København V
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Hooked Vesterbro vid , men det finns en på: