Taverna Una

Hur många gäster?
123
456
Mer än 6 pers. ring 08808060.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Taverna Una
Galoppvägen 3, 18364 TÄBY
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Taverna Una vid , men det finns en på: